Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1992 και έχει σαν αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και ειδικότερα τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές των υπολογιστών και της πληροφορικής. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονους υπολογιστές και λοιπό υλικό και λογισμικό. Επιπλέον, είναι συνδεδεμένο με το τοπικό, το πανεπιστημιακό αλλά και με παγκόσμια δίκτυα.

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε σημαντικούς τομείς των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτοί περιλαμβάνουν το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις Εφαρμογές Πληροφορικής στην Υγεία (e-Health) καθώς και την Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής ανήκει στον τομέα Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Υπολογιστών στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται περίπου στις 55.000, σε 41 Σχολές που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των επιστημονικών πρακτικών, κάποιες από τις οποίες είναι μοναδικές στην Ελλάδα. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται σήμερα από 1800 καθηγητές και λέκτορες και 2700 μέλη διδακτικού και τεχνικού προσωπικού. Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία αποτελείται από επτά τμήματα.

 

Το Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς, συμμετέχοντας σε σημαντικά έργα και μελέτες του χώρου. Πολλά καινοτόμα  προγράμματα έχουν υλοποιηθεί από το εργαστήριο ενώ πάνω από 150 ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια από το προσωπικό που το στελεχώνει.

 

 

NETC@RDS

eTEN

epSOS

e-Justice

Γενικό Τμήμα